top of page

Zlato

Ako chlapec som miloval knihy Jacka Londona. Najradšej som mal jeho príbehy o zlatokopoch. O drsných a mocných mužoch, ktorí neváhali kopať a kopať do studenej zeme či hodiny prestáť v ľadovom zlatonosnom potoku, aby boli napokon za celodennú námahu odmenení niekoľkými zrnkami drahocennej rudy.

Obraz zlatého nugettu, ktorý sa ukrýva medzi tisíckami podobných kamienkov na dne potoka, či spí uprostred ton a ton horniny, má v sebe čosi naozaj symbolického. Aj v bežnom živote sa nám predsa stáva, že uprostred jednotvárnej horniny bežných dní sa zrazu čosi zablysne a zažijeme niekoľko chvíľ čistej radosti alebo čistej krásy. Taký kúsok zlatého času.

Zlatokop

Aj v šachu existuje jednotvárnosť podobná stovkám ton kameňov. Je treba brániť horšie koncovky. Občas vás súper zremizuje akoby nič. A občas sa namáhate a namáhate, a predsa je všetko nadarmo.

Našťastie aj v šachu existuje čosi podobné zlatu. Tie krásne chvíľky, keď všetko do seba zapadá, figúrky hrajú čisto ako viedeňská filharmónia a my sa dotýkame krásy. Môžeme ich zažiť v partiách, sú ale pomerne zriedkavé.

Ja osobne sa v najkoncentrovanejšej podobe so „zlatom“ v šachu stretávam, keď riešim šachové štúdie. (Šachová štúdia je umelo vytvorené postavenie, kde máte nájsť výhru alebo remízu, a tým sa líši od šachovej úlohy, kde je cieľom dať súperovmu kráľovi mat za určitý počet ťahov. V šachovej štúdii stačí vyhrať, v šachovej úlohe je potrebné vyhrať za určitý čas. Preto je šachová štúdia bližšia praktickej partii.)

Vytvoriť dobrú šachovú štúdiu je ťažká práca, na ktorú sú potrebné desiatky hodín práce. Táto práca je podobná práci zlatokopa: je plná neistoty, skúšania bez jasného výsledku. Na konci sa ale leskne štúdia vo svojej dokonalej podobe. Preto je také ľahké nájsť v šachovej štúdii „zlato“, dušu šachu. Všetko nepodstatné a prekážajúce už za vás odstránil niekto iný.

Ak vám šach už nerobí takú radosť ako kedysi, skúste riešiť šachové štúdie. Nástup endorfínov je zaručený.

Štúdie vám ale pomôžu aj vtedy, keď sa chcete o šachu dozvedieť viac. Nikde inde nie je možné pozorovať dobré i zlé vlastnosti jednotlivých figúr v tak čistej, destilovanej podobe.


Slovom, šachové štúdie sú skutočné poklady.

Skúste vyriešiť napríklad nasledujúcu štúdiu:

Biely na ťahu vyhrá Vladimir Korolkov, 1951
Biely na ťahu vyhrá Vladimir Korolkov, 1951


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page