top of page

Šach – pravidlá hry

Keďže mám šach veľmi rád, rozhodol som sa ľuďom rôznych vekových kategórií ľudským jazykom popísať kompletné pravidlá hry. Verím, že si ich nielen čo najskôr osvojíte, ale budú vám tiež slúžiť po celý život ako „poistka“.

Musím vám povedať, že pre mňa ako šachistu, ktorý hráva najvyššie ligové súťaže už roky, to bola celkom výzva, pretože šach mám, takpovediac, pod kožou. Bolo zaujímavé vrátiť sa 15 rokov späť v čase. Snažil som sa pochopiť jednotlivé ťahy z nadhľadu a následne vám ich veľmi jednoducho vysvetliť a graficky znázorniť. Verím, že to pre vás bude hračka.

Čakajú na vás 4 časti, ktoré detailne popisujú pravidlá hry, a jedna časť ako bonus s tipmi na úspešnú hru.

Tak či onak, bez ohľadu na to, čo všetko sa v článku dozviete, ak sa vás niekto opýta, čo je v šachu najdôležitejšie, môžete smelo tvrdiť: Používať zdravý rozum, vždy, za každých okolností!

Prečo zdravý rozum? Lebo používa všetky vedomosti, ktoré sa naučil počas svojho života, a čerpá zo skúseností, ktoré počas života zažil.

Poďme už ale na samotné pravidlá hry. 🙂


Obsah článku

1. Šachovnica, alebo priestor, kde sa hra odohráva

Šach je hra hraná dvoma hráčmi, respektíve mohli by sme povedať, že je to súboj „dvoch myslí”. Na začiatku si musíme uvedomiť a zapamätať, kde sa šachová partia odohráva. Ten priestor sa nemení, je fixný.

Šachovnica je štvorec pozostávajúci zo 64 polí (malých štvorcov). Ako môžete na obrázku vidieť, tie polia sú striedavo bielej a čiernej farby. Každý z hráčov vlastní na začiatku partie 16 figúr, teda dokopy ich je 32. Ak by sme to mali teda zhrnúť, všetko, čo potrebujete na začatie partie, je šachovnica, dvaja hráči a 32 figúr.1.1 Orientácia šachovnice

Orientácia šachovnice

Šachovnica je správne položená vtedy, keď každý hráč má po svojej pravej ruke (resp. v pravom dolnom rohu) BIELY ŠTVOREC. Toto si dobre zapamätajte, pretože je to častá chyba u začiatočníkov.
1.2 Polia

Polia sú tie malé štvorce, ktorých je 64. Na šachovnici sa striedajú biele a čierne. Jednotlivé kamene (figúry) sa po týchto poliach následne pohybujú. Každá figúra môže zaujať maximálne jedno pole.

1.3 Označenie šachovnice – Šachová NOTÁCIA

V priateľských partiách to možno nevyužijete, ale je vhodné o tom vedieť. Pomôže nám to totižto aj pri pochopení niektorých pravidiel. Ako ste si už mohli všimnúť na obrázku vyššie, vedľa šachovnice sa nachádzajú čísla a písmená.

Tu si treba zapamätať 2 veci:

Čísla (od 1 – 8) označujú jednotlivé RADY na šachovnici. Môžete ich vidieť na jednotlivých stranách šachovnice rovnako usporiadané. Čísla sú zoradené vzostupne od bielych figúr.

Písmená (od A – H) označujú STĹPCE na šachovnici. Pri bielych figúrach začínajú zľava doprava.

Zatiaľ vám bude stačiť, že viete, čo čísla a písmená označujú. Viac o tom, na čo slúži notácia, si povieme neskôr.1.4 Postavenie figúr

Postavenie figúr

Každý z hráčov má na začiatku hry 16 figúr: 1 kráľa, 1 dámu, 2 veže, 2 strelcov, 2 jazdcov a 8 pešiakov. Len teraz sme sa bavili o radoch na šachovnici a hneď to ideme využiť.

Biele figúry na začiatku vždy zaujmú 1. a 2. rad a čierne 7. a 8. rad. Aby sme to mali jednoduché, postavíme najprv biele figúry a čierne už iba zrkadlovo skopírujeme. 🙂 Začnime bielymi pešiakmi, postavme ich všetkých 8 na druhý rad. Na prvom rade sa nachádzajú ostatné figúry. Veže idú do rohov, vedľa nich sú jazdci, nasledujú strelci a nakoniec dáma, ktorá vždy stojí na svojej farbe

(biela dáma na bielej, čierna dáma na čiernej), a kráľ

na zvyšnom štvorci. Rovnako postavte čierne figúry.


Jednoduché, však? 🙂


Pohyby figúr po šachovnici


2. Hodnoty a pohyby jednotlivých figúr

Na to, aby sme si začali vážiť jednotlivé figúry, musíme poznať ich hodnotu. A zároveň na to, aby sme šach hrali korektne podľa pravidiel, musíme vedieť, ako sa tieto figúry môžu pohybovať po šachovnici (jednotlivých poliach).

Ešte predtým než prejdeme k špecifikám jednotlivých figúr, ujasnime si zopár všeobecných pravidiel:

každá figúra sa hýbe rôzne

každé pole môže byť obsadené iba jednou figúrou

figúry sa nikdy nemôžu hýbať na polia s vlastnými figúrami

naše figúry sa môžu posunúť na miesto súperových figúr, tým pádom sú figúry súpera mimo hry – boli „vyhodené”

Poďme si teraz podrobnejšie rozobrať jednotlivé kamene.

2.1 Kráľ

Kráľ je vašou najdôležitejšou figúrou, na to nikdy nezabúdajte (má nevyčísliteľnú hodnotu). Mnohí si myslia, že je to dáma, ale to je omyl. Kráľa sa snažte držať vždy v bezpečí. Väčšinou sa zapája do hry na konci partie.

Ako chodí kráľ

Ako sa môže pohybovať? Môže ísť len na 1 vedľajší štvorec ľubovoľným smerom – dole, hore, na strany a diagonálne. Kráľ sa nikdy nemôže posunúť do šachu, alebo by sme mohli povedať na pole, ktoré pokrýva iná figúra!

Branie, respektíve vyhodenie: Kráľ ako jediná figúra nemôže byť vyhodený, ale môže vyhodiť ľubovoľnú figúru, a to spôsobom, akým sa pohybuje (viď vyššie). Jednoducho nahradí súperovu figúru na danom poli. Dané pole ale nemôže byť pokryté súperovou figúrou.

Zapamätajte si: Keď je kráľ napadnutý inou figúrou, to sa volá „šach“. Keď kráľ dostane šach a nemá sa kam pohnúť, to sa volá „mat” alebo „šach mat” (partia v tomto momente končí).2.2 Dáma

Pohyb dáma

Dáma je najsilnejšia figúra na doske. Má najväčšiu silu, respektíve pôsobnosť. Aby sme lepšie vnímali jej hodnotu, priraďme jej teda 9 €. Dáma sa môže posúvať v ľubovoľnom smere – dopredu, dozadu, do strán alebo diagonálne. Zároveň sa pohybuje tak ďaleko, ako chce, pokiaľ jej nestojí v ceste iná figúra (či už naša, alebo súperova). Dáma nikdy nepreskakuje figúry!

Branie, respektíve vyhodenie: Dáma môže vyhodiť figúru (okrem kráľa, samozrejme) rovnakým spôsobom, akým sa pohybuje.

Jednoducho nahradí súperovu figúrku na danom poli. Jej ťah tým skončí.2.3 Veža

Pohyb veža

Veža má hodnotu 5 €, teda o 4 € menej ako dáma. Veža sa môže pohybovať tak ďaleko, ako chce, ale len dopredu, dozadu a do strán (diagonálne nie!). Opäť musím podotknúť, že ani veža nepreskakuje žiadne figúry. Veže sú silné figúrky, ktoré dokážu veľmi dobre spolupracovať navzájom. Veža vyhadzuje súperove figúry tým istým spôsobom, akým sa pohybuje.

2.4 Strelec

Pohyb strelec

Strelec má hodnotu 3 €. Môže sa pohybovať tak ďaleko, ako chce, ale len diagonálne. Strelec takisto nepreskakuje. Každý strelec začína na 1 farbe (bielej alebo čiernej) a musí na tej farbe do konca partie ostať. Strelci veľmi dobre spolupracujú, pretože každý kryje slabiny toho druhého.


Strelec vyhadzuje súperove figúry spôsobom rovnakým, akým sa pohybuje.
2.5 Jazdec

pohyb jazdec

Jazdec má hodnotu 3 €. Môžete si všimnúť, že má síce rovnakú hodnotu ako strelec, no sú prípady, keď sa v konkrétnych situáciách oplatí mať jazdca, a niekedy zase strelca.

Jazdci sa pohybujú úplne iným spôsobom ako ostatné figúry – idú 2 políčka jedným smerom + 1 ďalšie pole pod 90° uhlom – takzvane do písmena „L“. Ak máte problém si to predstaviť, pozrite sa na šípky na obrázku.

Jazdec je taktiež jedinou figúrou, ktorá môže prechádzať ponad inými figúrkami. Pozor! To však neznamená, že ak jazdec figúru preskočí, figúra je mimo hry. Jazdec vyhadzuje súperove figúry spôsobom rovnakým, akým sa pohybuje, nahradí súperovu figúrku na danom poli.

2.6 Pešiak

pohyb pešiak
pešiak

Pešiak má hodnotu iba 1 €. Nepodceňujme ale túto figúru, je tak trochu magická. Viac o tom sa dozviete v ďalšej kapitole.


Pešiaci sú takisto veľmi nezvyčajní, pretože sa hýbu a vyhadzujú rozdielnymi smermi (ako jediná figúra). Hýbu sa dopredu, ale berú diagonálne! Pešiaci sa môžu pohybovať len 1 políčko dopredu, okrem prvého ťahu. V prvom ťahu sa pešiak nemusí, ale môže posunúť o 2 polia!


Zapamätajte si: Pešiak sa ako jediná figúra nemôže pohybovať smerom naspäť. Hýbe sa iba dopredu, jeho ťah je teda nevratný! Rovnako nemôže preskakovať súperove figúry.(S využitím kódu BLOG10 získate zľavu 10% na prvé 3 mesiace. 😉 )


pravidlá hry

3. Neobvyklé ťahy

Základ by sme už mali zvládnutý. Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko pravidiel, ktoré sa vám možno zo začiatku budú zdať nelogické. Boli však vytvorené na to, aby urobili hru zábavnejšou a zaujímavejšou.

3.1 Rošáda – manéver na rýchly úkryt kráľa

Medzi prvý neobvyklý ťah som zaradil rošádu. Tento ťah je síce netypický, ale pri hre veľmi užitočný. Pamätáte sa, keď som vám spomínal, že kráľ je najcennejšou figúrou? Logicky z toho vyplýva, že ho musíme dať čím skôr do bezpečia. Presne na to slúži šikovný manéver nazývaný rošáda. Ako bonus si pri tomto ťahu rozohráte vežu. Prakticky počas jedného ťahu môžete posunúť svojho kráľa o 2 polia na stranu a následne prisunúť vežu z toho ktorého rohu hneď vedľa kráľa na opačnú stranu (môžete sa pozrieť na obrázky nižšie).


rošáda

Zapamätajte si: Rošáda má 2 funkcie 1. Dať rýchlo kráľa do bezpečia.

2. Rozohrať si vežu.

Na to, aby sme mohli urobiť rošádu, musia byť splnené viaceré podmienky:

Pri tomto ťahu nemôžu stáť medzi kráľom a vežou žiadne figúry.

Veža ani kráľ sa do vykonania ťahu nepohli! Ak sa pohli, rošáda sa nedá urobiť.

Kráľ nesmie byť v šachu a takisto nesmie prejsť cez pole, ktoré pokrýva súperova figúra.


Existujú 2 rošády: malá a veľká.

malá rošáda

3.1.1 Malá rošáda

Medzi kráľom a vežou sú 2 voľné polia. Takto spoznáte, že idete urobiť malú rošádu.veľká rošáda

3.1.2 Veľká rošáda

Medzi kráľom a vežou sú 3 voľné polia. Táto rošáda sa robí na tzv. „dámske krídlo”.

3.2 Premena pešiaka na ľubovoľnú figúru

Spomínate si, keď sme si hovorili o mágii pri pešiakoch? Majú totižto špeciálnu schopnosť.

Ak pešiak dôjde na posledný rad (prvý alebo ôsmy – koniec šachovnice), má právo sa premeniť na ktorúkoľvek figúru (samozrejme, okrem kráľa). Tá technická premena sa udeje tak, že pešiakom sa posuniete na pole na konci šachovnice, pešiaka dáte mimo hry a na dané pole si už dosadíte vami novozvolenú figúru. Ťah takto skončí.

peššiak

Častý omyl je, že pešiak môže byť premenený iba za figúru, ktorá už bola vyhodená. To NIE JE pravda. Pešiaka môžete premeniť na ktorúkoľvek figúru bez obmedzenia. Teda napríklad môže nastať situácia, keď budete vlastniť aj 2 dámy.

3.3 „en passant“

Posledné pravidlo pri pešiakoch sa nazýva „en passant“. Ide o francúzsky výraz, ktorý v šachovom preklade znamená „branie mimochodom”. Tento ťah môže zahrať jeden z hráčov, ktorý dostal šancu urobiť en passant.

Kedy môže tento ťah nastať?


en passant

Iba pri prvom ťahu ktoréhokoľvek pešiaka.

Pešiak sa musí pohnúť o 2 polia.

Vedľa tohto pešiaka (nezáleží na ktorej strane) sa musí nachádzať zároveň súperov pešiak.

Tento súperov pešiak má právo brania mimochodom. Nemusí to ale využiť. Ak to nevyužije ihneď, stráca právo urobiť to v budúcnosti.

Ako sa tento ťah uskutočňuje? Aby ste ho lepšie pochopili, znázorníme si to cez obrázok.
základné informácie

4. Vstupné info, bez ktorých nemôžete začať

Všetci šachisti by mali poznať šachové motto „GENS UNA SUMUS”, čo vo voľnom preklade z latinčiny znamená „všetci sme jedna rodina”.

4.1 Biely ťahá ako prvý

Určite by ste mali vedieť, že hráč s bielymi figúrkami vždy začína partiu. Možno vám napadla otázka: Podľa čoho sa rozhoduje, kto bude biely? Zvyčajne sa na šachových turnajoch o to nemusíte starať, urobí to automaticky šachový program.

Čo sa týka priateľskej partie, tam máte na výber z viacerých možností. Buď si jednoducho losnete kameň, papier, nožnice, alebo si hodíte mincou. Môžete to urobiť aj štýlovo: zoberiete 2 pešiakov rôznej farby, dáte ruky za chrbát a premiešate pešiakov. Následne dáte ruky pred seba (samozrejme tak, aby nebolo vidno farbu) a váš súper ukáže na jednu z dvoch zovretých pästí. Akú farbu pešiaka si vyberie, takú farbu figúr bude mať. 🙂 Možnosť ťahať ako prvý je výhoda, ktorá umožňuje bielemu hráčovi určovať ďalší vývoj hry.

4.2 Hráči sa striedajú po jednom ťahu

Vždy sa hráči striedajú po jednom ťahu až do konca hry! Ak by sme si mali zadefinovať, čo je vlastne ťah, mohli by sme povedať nasledovné:

Ťah je chytenie figúry do ruky, následné premiestnenie na pole, kam chceme ísť, a pustenie figúry. Týmto sa ťah považuje za vykonaný a nie je možné ho podľa pravidiel meniť. Ak sme ešte figúru nepustili, môžeme zmeniť naše rozhodnutie.

Zapamätajte si: V šachu platí pravidlo chytené – hrané. Znamená to, že ak ste sa dotkli figúry a môžete ňou urobiť ťah podľa pravidiel, musíte ňou ťahať. Pozor na to, čoho sa dotýkate!

4.3 Spôsoby ukončenia šachovej partie

Existuje niekoľko spôsobov, akými môže šachová partia skončiť: matom, rezignáciou, remízou a padnutím na čas.

4.3.1 Výhra

Samozrejme, že šach je hra, v ktorej chcú obidvaja hráči vyhrať. Vyhráme ale len vtedy, ak:

dáme súperovi mat

súper rezignuje – vzdá sa

súperovi uplynie čas

Mat

Mat

Cieľom, respektíve zmyslom hry, je matovať súperovho kráľa. Keď kráľ dostane šach a nemôže sa z neho dostať, to sa volá „mat”, respektíve „šach mat”. Partia v tomto momente končí. Pamätajte si, že kráľ sa nevyhadzuje.

V princípe sú len tri možnosti, ako sa kráľ môže dostať z napadnutia (šachu):

uhnúť sa

prekryť šach inou figúrou

zobrať figúru, ktorá napáda (ohrozuje) kráľa.


4.3.2 Remíza

remíza
remíza

Sú situácie, keď partiu nevyhrá ani jeden z hráčov. Nastane remíza a obidvaja si pripíšu 0,5 bodu na svoje konto.

Vo všeobecnosti poznáme 5 dôvodov, keď šachová partia môže skončiť remízou:

Nastane PAT. To je pozícia, keď je jeden hráč na ťahu, ale nemá žiaden platný ťah a jeho kráľ zároveň NIE JE v šachu.

Hráči sa môžu jednoducho dohodnúť na remíze v ľubovoľný moment partie.

Na šachovnici ostane nedostatok figúr na dosiahnutie matu (príklad: kráľ a jazdec proti samotnému kráľovi).

Ak sa trikrát zopakovala rovnaká pozícia (avšak nemusí nasledovať trikrát za sebou).

V partii bolo zahratých 50 po sebe idúcich ťahov, pričom ani jeden z hráčov nepohol pešiakom, ani sa neuskutočnila žiadna výmena.4.4. Hracie tempo a hodiny ako súčasť hry

V domácom prostredí to, samozrejme, nemusíte až tak prežívať, ale zdalo sa mi vhodné, aby ste vedeli niečo aj o hracom tempe. Predsa len je to jedna z možností, ako môžete poraziť súpera (alebo prehrať).

Existujú 3 najhranejšie hracie „tempá” alebo „programy”:

Klasické – tzv. súťažné

Každý z hráčov má 1,5 hodiny na 40 ťahov + za každý ťah bonus 30 sekúnd. Po 40 ťahoch sa každému pridá 30 min. + bonus za ťah sa nemení. Partia sa dokončí v stanovenom čase.

Rapid

Toto tempo znamená, že každý z hráčov má menej ako 60 minút na celú partiu. Väčšinou má každý 15 minút na celú partiu. Zvykne sa ešte hrávať tempom 10 minút + 3 sekundy za každý ťah pre každého hráča.

Blitz

Každý z hráčov má menej ako 10 minút na celú partiu. Najznámejšie je tempo 3 min. + 2 s za každý ťah pre obidvoch hráčov na celú partiu.

Možno vám teraz napadla otázka, potrebujem aj šachové hodiny? Poradím vám šachovú aplikáciu, ktorú si môžete stiahnuť do vášho smartphonu (či už máte Android, alebo iOS) a nastaviť si s ňou všetky spomínané tempá. Volá sa „ChessClock” a je od Chess.com. 🙂

4.5 Notácia (orientácia na šachovnici)

orientácia na šachovnici

V prvej kapitole sme si vysvetlili základy notácie a povedali si, že sa k tomu ešte vrátime. Teraz nadišiel ten správny moment. Pomocou šachovej notácie sa ľahšie dorozumiete so svojimi šachovými priateľmi, pretože obaja budete hovoriť „rečou šachu“. A nielen to.

Už sme si spomínali, že na obidvoch stranách šachovnice sú čísla (od 1 – 8), ktoré označujú jednotlivé RADY. Sú usporiadané vzostupne a začínajú od bielych figúr. Písmená (od A – H) označujú STĹPCE na šachovnici. Pri bielych figúrach začínajú zľava doprava.

Pre správne využívanie notácie potrebujete vedieť, ako sa OZNAČUJÚ A ZAPISUJÚ jednotlivé ťahy.

Kráľ sa pohne na pole d4 – zapíšeme si Kd4

Dáma zoberie pešiaka na c3 – zapíšeme si Dxc3 (branie sa označuje x)

Pešiak na g2 – zapíšeme si g2 (pešiak sa nikdy neoznačuje písmenom)

Jazdec ide na f3 a dáva šach – zapíšeme si Jf3+ (šach sa označuje +)

Malá rošáda – zapíšeme si 0-0

Veľká rošáda – zapíšeme si 0-0-0

Premena pešiaka na dámu na d8 – zapíšeme si d8D

Už je vám to jasnejšie? Prehliadnite si naše obrázky a takisto si to niekoľkokrát vyskúšajte sami pre seba. Využiť to môžete jednak v súťažnej partii, kde je povinnosť každý ťah zapísať, a takisto aj pri čítaní kníh alebo článkov, kde nemusí byť celá partia graficky zaznamená, a vy si bez notácie nebudete vedieť partiu prehrať.


(S využitím kódu BLOG15 získate zľavu 15% na prvé 3 mesiace. 😉 )


šach

5. Päť začiatočníckych šachových tipov od súčasného majstra sveta

Povedal som si, že pre vás preložím päť hlavných tipov pre šachových nováčikov od súčasného majstra sveta – Magnusa Carlsena. Našiel som to v jednom videu, ktoré sa mi páčilo, a myslím si, že to pre vás bude na začiatok veľmi prínosné. Vlastne preto som to zaradil do série článkov o pravidlách hry.

Magnus Carlsen

Tip číslo 1: „V prvom rade hrajte šach tak často, ako len môžete. Hranie šachu je skutočne najlepšou formou tréningu. Takýmto spôsobom rozvíjate vaše inštinkty týkajúce sa pozícií figúrok, ako aj taktiky. Akýkoľvek druh hrania, a teda tréningu, je prospešný – či už sú to dlhšie hry, krátke hry, hry proti počítaču, alebo druhému človeku.”


Tip číslo 2: „Čítanie. Či už ide o knihy, alebo o obsah na internete, akým sú napríklad aj videá. Pozeranie videí o šachu je pre vás veľmi užitočné, a to už len z toho dôvodu, že šach je vaším záujmom. Z dlhodobého hľadiska to bude pre vás veľmi prospešné.”


Tip číslo 3: „Naučte sa základné techniky matu figúrok, ako napríklad mat dámy a veže, mat s dvoma vežami a dámou proti kráľovi, alebo mat vežou proti kráľovi. Ovládanie týchto trikov môže byť pre vás v niektorých prípadoch užitočné.

Nadobudnete tým sebavedomie, vďaka ktorému môžete hru ukončiť úspešne matom, pretože často, a to platí najmä v začiatočníckych hrách, môžete hrať veľmi dobre, môžete získať výhernú pozíciu s mnohými figúrkami nachádzajúcimi sa v prednej časti šachovnice, no napriek tomu sa môže stať to, že matovanie súpera bude veľmi náročné. Takéto situácie si môžete všimnúť aj v hrách na tej najvyššej úrovni. Techniky matu dvoch veží oproti kráľovi, ako aj techniky matu kráľa a veže proti kráľovi sú veľmi užitočné pri mnohých koncových častiach partie.”


Tip číslo 4: „Učte sa od skúsených majstrov. Počas mojej kariéry som často mával pocit, že všetky mnou zapamätané rady boli veľmi užitočné. Najzaujímavejšie je však prečítať si o tom, ako sa šach vyvíjal v priebehu rokov, a pozrieť sa na historické zápasy o majstra sveta, najmä zápas Aljechina proti Capablancovi, ktorý sa odohral v roku 1927. Mám taký pocit, že práve tento zápas bol istým míľnikom, odkedy sa šach začal hrať na veľmi vysokej úrovni, a práve od takýchto veľmajstrov sa dokážete naučiť veľa. Navyše, ak vás rovnako zaujíma šach tak ako mňa, zistíte, že čítanie o ňom je rovnako zaujímavé ako jeho hranie.”


Tip číslo 5: „A nakoniec to najdôležitejšie: bavte sa. Šachový tréning by mal byť hlavne o zábave – či už hráte dlhé hry, krátke hry, nájdete diagramy na riešenie, čítate knihy o šachu, alebo pozeráte videá – ak vás to zaujíma a baví vás to, jednoznačne sa dostanete ďaleko.“

Originál video nájdete priamo tu

Záver

Ak ste sa dočítali až sem, pravdepodobne už dokážete hrať šachovú partiu. Je to tak? Trúfli by ste si na to, alebo si niektoré veci potrebujete ešte zopakovať či naučiť sa? Uvedomte si, že niektoré pravidlá či posuny vám budú dávať zmysel až praxou (ako pri všetkom). Len začnite hrať! Ak na niektoré pravidlo pozabudnete alebo si budete chcieť niečo zopakovať, jednoducho otvorte tento manuál na danom pravidle a pokračujte ďalej.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page