top of page

PREČO SA NAUČIŤ HRAŤ ŠACH A PREMÝŠĽAŤ AKO ŠACHISTI?

ŠACH VÁM ROZVINIE SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI

Šach je hra, ktorá sa hrá už tisíce rokov. Je to jedna z najkomplexnejších a najnáročnejších hier na svete. Ale nie je to len o vyhrávaní. Šach je tiež skvelý spôsob, ako zlepšiť svoje kognitívne schopnosti.

Šach má mnoho výhod pre kognitívne schopnosti:
 

 1. Zlepšenie logického myslenia: Pri hre šachu musíte premýšľať o mnohých rôznych faktoroch súčasne. To vám pomáha zlepšiť vaše schopnosti rozhodovania a riešenia problémov.
   

 2. Zlepšenie strategického myslenia: Musíte premýšľať o tom, ako vaše ťahy ovplyvnia hru v budúcnosti. To vám pomáha zlepšiť vašu schopnosť plánovať a predvídať.
   

 3. Zlepšenie pamäte: Musíte pamätať na pozíciu figúrok na šachovnici a na to, čo sa stalo v predchádzajúcich ťahoch. To vám pomáha zlepšiť vašu krátkodobú a dlhodobú pamäť.
   

 4. Zlepšenie koncentrácie: Musíte sa sústrediť na hru a nenechať sa rozptyľovať. To vám pomáha zlepšiť vašu schopnosť sústrediť sa na úlohy a úlohy.​

10 hlavných schopností a zručností, pre každodenný život:

 1.  Analytická schopnosť + schopnosť niesť následky za svoje rozhodnutia

 2.  Rozhodnosť

 3.  Kreativita

 4.  Práca pod časovým tlakom

 5.  Premýšľanie, predvídanie a plánovanie 

 6.  Vedie k disciplíne a učí nepodceňovať nášho protivníka

 7.  Súťaživosť

 8.  Trpezlivosť

 9.  Koncentrácia, alebo sústredenie na jednu vec po dlhší čas

 10.  Logika, uvažovanie a intelekt

šachovnica

Šach stimuluje myseľ: Každý ťah v šachu je ako puzzle, ktoré rozvíja váš strategický a logický spôsob myslenia.

Šach pripravuje na život: Zručnosti, ktoré si osvojíte pri šachu - od trpezlivosti po rozhodovanie pod tlakom - sú priamo aplikovateľné v každodennom živote.

Šach spája generácie: Je to viac než hra, je to dedičstvo, ktoré môže byť prenášané z generácie na generáciu, tvoriac nezabudnuteľné rodinné momenty.

Šach je pre všetkých: Bez ohľadu na vek či predchádzajúcu skúsenosť, šach je hra, kde každý môže rásť a rozvíjať sa.

šachisti

Myslenie, Rozvoj a Rodinné Dedičstvo

bottom of page